II Łódzka Konferencja Logistyczna

II Łódzka Konferencja Logistyczna pt. „Procesy logistyczne w sektorze publicznym” dobiegła końca. W murach naszej uczelni gościliśmy studentów z całego kraju. Uczestnikami tegorocznej konferencji byli studenci z takich ośrodków akademickich jak Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kilechach oraz Uniwersytet Łódzki.

LKL 2 plakatPrzed rozpoczęciem głównej części krótką mowę wygłosił Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ, aby pogratulować organizatorom ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Oficjalnie konferencja rozpoczęła się od przemowy dr hab. Grażyny Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ, kierowniczki Zakładu Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, na temat działalności kół naukowych na naszym wydziale oraz rozwoju logistyki jako ważnego kierunku ogólnoakademickiego. Obserwatorami wydarzenia byli również opiekunowie koła naukowego - dr Radosław Jadczak oraz mgr Piotr Namieciński reprezentujący Katedrę Badań Operacyjnych.

Konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych. W każdym z nich zostały przedstawione po trzy prezentacje uczestników na temat procesów logistycznych z jakimi możemy spotkać się w sektorze publicznym. Wszystkie referaty zostały zrecenzowane przez dr hab. inż. Adama Sadowskiego, prof. nadzw. UŁ oraz wydane w formie publikacji pod redakcją dr Radosława Jadczaka oraz Beaty Trzeźwińskiej. Po zakończonych panelach dyskusyjnych wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz publikacji pokonferencyjnej oraz certyfikaty zaświadczające o udziale w Konferencji.

Po zakończeniu wręczania zaświadczeń zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszy referat wygłoszony podczas II Łódzkiej Konferencji Logistycznej. Trzecie miejsce zdobyła Joanna Górniak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, wygłaszając referat pt. „Centra logistyczne, jako obiekty tworzące ład przestrzenny”. Drugie miejsce przyznano przedstawicielkom Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Monice Noworolnik oraz Karolinie Cieślińskiej za referat pt. „Rola państwowej straży pożarnej w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. Działanie PSP na przykładzie zwalczania miejscowych zagrożeń”.

Pierwsze miejsce zajęły studentki z Politechniki Poznańskiej - Anna Liszka oraz Krystyna Stefańska za wygłoszenie referatu pt. „Kształtowanie struktury układu komunikacyjnego i wielkości usług przewozowych w ramach publicznego transportu pasażerskiego na przykładzie ztm Poznań”. Fundatorami nagród byli nasi główni partnerzy - DACHSER, P&G, Młodzi w Łodzi oraz czasopismo Eurologistics.

Po zakończeniu wszystkich paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji wzięli udział we wspólnym zdjęciu upamiętniającym tegoroczne wydarzenie. Późnym popołudniem uczestnicy spoza Łodzi zostali zakwaterowani w hostelu FLAMINGO, gdzie mogli się zrelaksować i przygotować na imprezę integracyjną odbywającą się w klubie LORDI’S. :)

Drugiego dnia Konferencji wypoczęci i w dobrym humorze pojechaliśmy pod Warszawę do miejscowości Moszna, gdzie znajduje się nowo otwarty oddział firmy DACHSER, aby móc z bliska zbadać funkcjonowanie procesów logistycznych w wiodącej firmie logstycznej. Na miejscu zwiedziliśmy magazyn oraz obejrzeliśmy flotę transportową firmy. Na zakończenie Pani Jowita Kuc przedstawiła prezentację na temat działalności firmy DACHSER.

Koordynator projektu:

Beata Trzeźwińska

2016 Edycja II - SKN OPTEAM. - Optymalizujemy teraźniejszość. Planujemy przyszłość.
Powered by Joomla 1.7 Templates